Exchange

Offline Address Book download sorunu (0X80190194)

Yapınızda kullanıcıların offline address book’u download edememesi gibi bir durumda bu hatayı alabilirsiniz. Veya yeni oluşturduğunuz kullanıcılar Adres defterinde görünmüyor ise bu çözümü uygulayabilirsiniz. Çözüm için mailbox sunucusu üzerinde aşağıdaki powershell komutlarının çalıştırılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında kullanıcılar offline address…
Read more

Report Who is Authorized to Send to a Distribution List

Bu komut sayesinde hangi gruplarda Accept Messages from only senders in the following list özelliği aktif edilmiş PowerShell ile listeleyebilirsiniz. Get-DistributionGroup | where {$_.AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers -ne $null} | fl name,acceptmessagesonlyfromsendersormembers   Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle işinize yarayacaktır. Mustafa Kaşıkcı